Od 1.1. 2016 přebírá knihovnu nová paní knihovnice. Je jí paní Marie Součková. Přeji touto cestou mnoho zdaru, aby jí práce v knihovně a se čtenáři bavila a obohacovala stejně jako mě. Zároveň doufám, že přinese naší knihovně něco nového a lepšího - Světlana Staníčková, bývalá knihovnice.
 
 
Od 2.1.2016 začíná nový semestr Virtuální univerzity třetího věku v Lípě následujícími kurzy:
Etika jako východisko z krize společnosti
Historie a současnost české myslivosti
Tímto zvu všechny koho tato témata zajímají a mají chuť se dozvědět něco nového a sejít se v příjemném prostředí. Sejdeme se v 2.2.2016 v 16 hod. v Základní škole B. Reynka Lípa.
Těším se na všechny odvážné i na stávající posluchače.
 

V dubnu byl ukončen semestr Virtuální univerzity třetího věku v Lípě s kurzy Etika jako východisko z krize spočnosti a Historie a současnost české myslivosti. Celkem tento semestr ukončilo sedm posluchaček. Dne 19.5.2016 se uskutečnila Promoce, což je slavnostní akt ukončení daného studijního programu, při které seniorští posluchači obdrželi "Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku" při Prozně ekonomická fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Tímto všichni děkujeme Světlaně Staníčkové (tutorce), že se nám posluchačkám věnovala a dovedla nás až k promoci.

V případě zájmu nových i stávajících posluchačů, kteří mají chuť se dozvědět něco nového a společně se sejít, bude nový seminář zahájen v září tohoto roku v Základní škole B.Rejnka Lípa. O termínu zahájení budete informováni formou obecní SMS.

Bližší informace o Virtuální univerzitě třetího věku na: www.e-senior.czu.cz